Kancelaria Radcy Prawnego
Adrian Kaczmarczyk
ul. Grzegórzecka 105/12
31-559 Kraków

W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W dniu 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 110/16, podjął uchwałę, że dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano między innymi, że skoro zgodnie z art. 1048 k.c. ustawodawca dopuścił możliwość zrzeczenia się prawa do dziedziczenia, to wnioskując z większego na mniejsze (a maiori ad minus), dopuścił także ograniczenie zrzeczenia się jedynie zachowku.